گروه فنی و مهندسی

۱-مجموعه مهندسی برق

2-مجموعه مهندسی نفت

3-مجموعه مهندسی پلیمر

4-مجموعه مهندسی معماری کشتی

5-مهندسی شیمی

6-مهندسی شیمی - مخازن هیدرو کربوری

7--مجموعه مهندیس صنایع

8-مهندسی صنایع

9-مدیریت در سوانح طبیعی

10- مهندسی عمران - نقشه برداری

11-مجموعه مهندسی عمران

12-مجموعه مهندسی مکانیک

13-مجموعه مهندسی معدن

14-مجموعه مهندسی مواد

15-مهندسی نانو فناوری

16-مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

17-مجموعه مهندسی کامپیوتر

18-مجموعه مهندسی هوا فضا

19-مهندسی نساجی

20-مهندسی نساجی - شیمی نساجی

21-مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی-مهندسی دارو سازی

22- مهندسی پلیمر- صنایع رنگ

23-مهندسی طراحی محیط زیست

24-مدیریت نساجی

25-مهندسی فراوری و انتقال گاز

26- مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون

27- مهندسی مکاترونیک

28- مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

 

/ 0 نظر / 15 بازدید