مهندسی شیمی

مجموعه مهندسی شیمی

منابع آزمون کارشناسی ارشد

1- انتقال حرارت

A.           انتقال حرارت دکتر سمیع پور (سری کتاب ارشد پوران پژوهش)

B.           هولمن ترجمه تاجور

C.           اصول انتقال حرارت این کروپرا ترجمه دکتر رستمی

D.          اصول انتقال حرارت دکتر چالکش امیری

E.           مجموعه نکات و تست های مهندسی شیمی- انتقال حرارت تالیف دکتر سمیع پور

 

2- ترمودینامیک

A.           ترمودینامیک، دکتر سمیع پور (سری کتاب ارشد پوران پژوهش)

B.           ترمودینامیک مهندسی شیمی تالیف اسمیت ون نس

C.           ترمودینامیک در مهندسی شیمی دکتر طاهری

D.          ترمودینامیک ون وایلن ترجمه حقیقی، تاجور

 

3- مکانیک سیالات

A.           مکانیک سیالات، دکتر سمیع پور (سری کتاب ارشد پوران پژوهش)

B.           مکانیک سیالات استریتر

C.           مکانیک سیالات شیمز

D.          مکانیک سیالات وایت

E.           مکانیک سیالات فاکس- مک دونالد

F.            مکانیک سیالات- مک کیب

G.          مکانیک سیالات هلند ترجمه دکتر شریعتی نیاسر

H.          مجموعه نکات و تست های کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مکانیک سیالات تالیف دکتر سمیع پور انتشارات تیزهوشان

 

4- کنترل فرآیند

A.           جزوه کنترل فرآیند، دکتر سمیع پور، درس و تست (جزوه درسی پوران پژوهش)

B.           کنترل فرآیند تالیف کاپل ترجمه دکتر گودرزنیا

C.           کنترل فرآیند تالیف دکتر نیک آذر

 

1-           انتقال جرم و عملیات واحد

A.           انتقال جرم، دکتر سمیع پور (از سری کتاب های ارشد پوران پژوهش)

B.           انتقال جرم تالیف تریبال ترجمه دکتر سهرابی و دکتر کاغذچی

C.           عملیات واحد ترجمه پریسا زینی

D.          انتقال جرم تالیف دکتر بهمنیار

E.           انتقال جرم تالیف دکتر چالکش امیری

F.            عملیات واحد تالیف مک کیب

 

 

2-           طراحی راکتور

A.           جزوه طراحی رآکتور، دکتر سمیع پور، درس و تست (جزوه کلاسی پوران پژوهش)

B.           Leven spiel ترجمه دکتر مرتضی سهرابی

C.           طراحی راکتور نامن (ترجمه دکتر توفیقی)

 

3-           ریاضیات (کاربردی- عددی)

A.           کتاب کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی، تالیف مهندس افشاریان- مهندس کیهانی، سری کتاب ارشد پوران پژوهش

B.           کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی دکتر نیک آذر- دکتر ریاض خراط

C.           کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی پلیمر- نساجی- متالوژی دکتر رفیع زاده

D.          کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی روش های عددی (2 جلدی) دکتر نیک آذر، دکتر ریاض خراط

 

/ 0 نظر / 10 بازدید