مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات

منابع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ((IT

 

سیستم عامل :

1.سیستم های عامل ، نوشته استالینگ

2. سیستم های عامل ، نوشته سیلبر شاتز

3. سیستم های عامل ، نوشته تننبام

4. کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، راهیان ارشد جلد 1

5. کتاب های آبی کانون فرهنگی آموزش (مولف مهندس دانش طلب)

  

معماری کامپیوتر :

 1. کتاب معماری کامپیوتر ، موریس مانو
 2. کتاب معماری کامپیوتر ، هادی یوسفی ، انتشارات پوران پژوهش
 3. 1000 مسئله در معماری کامپیوتر ، فرشاد صفایی
 4. کتاب آبی کانون فرهنگی آموزش ، مولف مهندس دانش طلب

 

پایگاه داده :

 

1.      C.J.Date, introduction To Database Systems , Sixth Edition , Addison - Welsley 1995

 1. پایگاه داده ، نوشته دکتر روحانی
 2. کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، راهیان ارشد ، جلد 3

 

طراحی الگوریتم :

 

 1. طراحی الگوریتم ، دکتر نعیمی پور
 2. طراحی الگوریتم ، دکتر قلی زاده
 3. کنکور کارشناسی ارشد ، جلد 3

 

هوش مصنوعی :

1.S.Russel ,P.Norving , Artificial Intelligence , A, Modern Approach. Prentice 2003 , ترجمه رهنمون

2. هوش مصنوعی نوشته دکتر فهیمی

3. کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ، راهیان ارشد ، جلد 4

 

مهندسی نرم افزار :

 1. R.S.Pressman , Software Engineering A , S Aprroach Practitioner Fifth Edition , Mc Graw Hill , 2000
 2. مهندسی نرم افزار ، نوشته یان سامرویل
 3. مهندسی نرم افزار 2 ، نوشته ایرج صادقی

 

 

ساختمان های گسسته :

1. ساختمان گسسته ، دکتر قلی زاده ، دانشگاه صنعتی شریف

2. ساختمان گسسته ، انتشارات پوران پژوهش

3. R.Johnson Baugh , Discrete Mathematics 1997

 

ساختمان داده :

1.E.Horowitz,S.sahni , D Mehta , Fundamentals of C++ Data Structure in Compter Scince Press 1995

2. کتاب آبی کانون فرهنگی آموزش ( مولف مهندس ریاضتی ، مهندس دانش طلب)

 

اصول و مبانی مدیریت :

 1. مدیریت عمومی ، دکتر الوانی
 2. اصول مدیریت ، دکتر رضاییان
 3. تئوری و مبانی سازمان ، دکتر رضاییان
 4. مدیریت منابع انسانی ، دکتر اسفندیار سعادت
 5. مدیریت رفتار سازمانی ، دکتر علاقه بند (هرسی و بلانچارد )
 6. تجزیه ئ تحلیل و طراحی سیستم ، دکتر رضاییان(هفت فصل)

 

شبکه کامپیوتری :

 1. شبکه های کامپیوتری ، نوشته تننبام
 2. انتقال داده ، فرشاد صفایی
 3. مسائل شبکه و انتقال داده ، دکتر محمود فتحی و فرشاد صفایی ، انتشارات نو پردازان

 

/ 0 نظر / 11 بازدید