با کنکور آگاهانه برخورد کنیم

با کنکور آگاهانه برخورد کنیم

علی روانگرد

هر آزمونی به ویژه آزمون سراسری مختصات خاص خودش را دارد. درک این نکته اولین و مهمترین گام در غلبه ذهنی بر هر آزمونی است. برای یک برنامه ریزی موفق به مسائلی مثل شکل آزمون، زمان آزمون، تعداد رقبا، نوع سئوالات، درجه دشواری آنها و غیره باید توجه کافی داشت.

کار برنامه ریزی، امری تخصصی است که از عهده هر کس بر نمی‌آید، اگر مختصات آزمون‌ها را نشناسید نمی‌دانید چه باید بکنید. اگر مختصات آزمونی مثل کنکور در ذهنتان روشن نباشد، تکالیفی که باید انجام دهید، آمادگی‌هایی که باید به دست آورید، مهارت‌هایی که باید کسب کنید، همانند یک موج عظیم غیر قابل کنترلی جلوه خواهد کرد که هر لحظه می خواهند شما را زیر آب ببرند. بر این اساس،بنا به دلایل ذکر شده سعی می‌شود که با استفاده از آمار منتشر شده توسط بخش آمار و مطالعات سازمان سنجش آموزش کشور به تحلیل کنکور سراسری بپردازیم لازم به ذکر است که آمار ارائه شده مربوط به کنکور سراسری سال 85 می باشد که طی مجموعه ای با عنوان؛ کارنامه آزمون سراسری سال 1385؛ در اواخر مهر ماه امسال توسط سازمان سنجش آموزش کشور انتشار یافت که در این شماره به تحلیل کنکور سراسری سال 85 رشته علوم ریاضی و فنی خواهیم پرداخت. امید است که با ارائه این مطالب، شناخت دقیق و واقع بینانه نسبت به کنکور سراسری کسب نمایید. و با آگاهی و با بینش با آن برخورد کنید.

 

داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی  به مانند هر چهار گروه آزمایشی دیگر(تجربی، انسانی، هنر و زبان) به 100 سئوال عمومی در مدت 75 دقیقه و همچنین به 135 سوال اختصاصی در مدت 175 دقیقه طی دفترچه ای مجزا حاوی 55 سوال ریاضی در مدت 85 دقیقه – 45 سوال فیزیک در مدت 55 دقیقه و 35 سوال شیمی در مدت 35 دقیقه پاسخ دادند، در دروس عمومی نیز به 25 سوال ادبیات در مدت 18 دقیقه 25 سوال عربی در مدت 20 دقیقه – 25 سوال دین و زندگی در مدت 17 دقیقه و 25 سوال زبان در مدت 20 دقیقه پاسخ دادند.

 

آمار داوطلبان متقاضی شرکت  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به تفکیک جنس

آمار کنکور

 

لازم به ذکر است در کنکور سال 85 نیز مانند سال 84 ، در کلیه گروههای آزمایشی به جز گروه ریاضی و فنی، تعداد داوطلبان زن بر تعداد داوطلبان مرد پیشی گرفته است.

 

آمار داوطلبان به تفکیک سهمیه نهایی شرکت در گروه آزمایشی علوم ریاض و فنی

آمار کنکور

 

 

آمار داوطبان علاقمند به شرکت در دانشگاه پیام نور، مراکز تربیت معلم مراکز غیر انتفاعی در گروه آزمایشی گروه علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

آمار داوطلبان به تفکیک نوع دیپلم در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

بیشترین تمایل به شرکت در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از بین دارندگان دیپلمهای غیر ریاضی به ترتیب از دیپلمهای فنی و خاص با 42/1 ، تجربی 99/0 درصد و انسانی با 11/0 در صد بوده است.

 

آمار شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

آمار شرکت کنندگان به تفکیک سهمیه نهایی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی(حاضرین در جلسه آزمون)

آمار کنکور

 

آمار غایبین آزمون در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

آمار شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته در  گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

آمار شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته به تفکیک سهمیه نهایی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

 

آمار شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته در دوره های مختلف در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

لازم بذکر است که از مجموع 1343895 نفر متقاضی شرکت کننده در کنکور سراسری تعداد 825782 نفر زن (45/61%) و 518113 نفر مرد (55/38 %) بوده است که از این تعداد مجموع 702162 نفر از شرکت کنندگان مجاز به انتخاب رشته شده اند که از این تعداد 438504 (45/62%) زن و تعداد 263658 (55/37%) مرد بوده است که از کل مجازین به انتخاب رشته ، 418855 نفر به عنوان پذیرفته شدگان نهایی، اسامیشان اعلام گردیده است. (که این رقم درسال 84، 295866 نفر بوده است که از این تعداد، 264793 نفر زن (22/63 درصد) و 154062 نفر مرد (78/36 %) بوده است.

 

آمار پذیرفته شدگان نهایی  در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

 

آمار پذیرفته شدگان نهایی به تفکیک سهمیه نهایی در گروه آزمایش علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

با انجام محاسبات بسیار ساده متوجه می شویم که شانس قبولی در منطقه 2 بیش از منطقه 3، و منطقه 3 اندکی بیش از منطقه 1 می باشد.

 

آمار قبولی در دوره های مختلف در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

آمار پذیرفته شدگان نهایی دوره روزانه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

 

آمار پذیرفته شدگان نهایی به تفکیک نوع دیپلم در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

آمار کنکور

 

لازم به ذکر است که از 150915 نفر قبول شده گروه آزمایشی ریاضی، تعداد 70889 نفر (97/46%) فارغ التحصیلان سال 85 و 80026 نفر (03/53%) فارغ التحصیلان سنوات قبل می باشند.

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی  پذیرفته شدگان در هر طبقه (گروه ریاضی و فنی)

آمار کنکور

 

میانگین و فراوانی نمرات خام دروس اختصاصی پذیرفته شدگان در هر طبقه (گروه ریاضی و فنی)

آمار کنکور

      

میانگین نمرات کل (تراز کل) پذیرفته شدگان گروه ریاضی آزمون سراسری سال 85 به تفکیک دوره و سهمیه نهایی

آمار کنکور

 

 

با توجه به مطالب یاد شده ذکر چند نکته الزامی است.

1) با توجه به آمار ارائه شده، متأسفانه نتایج داوطلبان به مانند سال گذشته (1384) یک اُفت عمومی را نشان می دهد، افتی که در پنج سال اخیر شروع و همچنان ادامه دارد.

 

2) در کنکور سال 85 ، 150915 نفر در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی از 306138 داوطلب قبول شده اند، (در بعضی موارد از هر دو نفر، یک نفر قبول شده اند.) که از این تعداد فقط 26210 نفر در دوره روزانه قبول شده اند. بنابراین نباید فریب رقم 150915 نفر و همچنین فریب این مطلب که از هر دو نفر یک نفر قبول می شود را خورد، (از هر دو نفر، یک نفر روزانه قبول نمی شود، بلکه یک نفر از هر دو نفر سراسری قبول می شود که شامل پیام نور و غیرانتفاعی نیز می باشدکه هر کدام حداقل 50 هزار نفر را حدوداً می پذیرد.

بنابراین باید با نگاهی واقع بینانه تر در مسیر کنکور حرکت کرد.

 

3) با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون سراسری:

در درس ادبیات از تعداد 150915 نفری که قبول شده اند به طور میانگین از 25 سوال بین 9 تا 10 سوال جواب داده اند. یعنی میانگین داوطلبان قبولی در درس ادبیات 6/37% بوده است که معادل 9 تا 10 سوال می باشد. به عبارتی دیگر اگر دانش آموزی به 10 سوال از 25 سوال ادبیات پاسخ صحیح دهد، حدود 75000 نفر از داوطلبان قبول شده در پشت سر ایشان و 75000 نفر جلوتر از ایشان قرار دارند. با توجه به آمار موجود  فقط 145 نفر بالای 90% و 1205 نفر از 80% تا 90%، با میانگین 83% زده اند، به عبارتی اگر داوطلبی درصد این درسش از 90% به 80% تبدیل شود. به جای 135 نفر، 1205 نفر جلوی ایشان قرار می گیرند. به عبارتی این 10% معادل 5/2 سال می باشد (در دروس عمومی هر 10% معادل 5/2 سوال می باشد،  یعنی به ازای هر سوال در بازه 80 تا 90 حدود 500 نفر جا به جا می شود، یعنی اگر به یک سوال پاسخ صحیح دهد 500 نفر پشت ایشان قرار می گیرد و اگر پاسخ ندهد 500 نفر جلو ایشان قرار می گیرند. اینجاست که اهمیت یک تست مشخص می شود که گاهی اوقات باعث می شود که با نزدن یک تست، داوطلبی روزانه قبول نشود،  شهر یا رشته یا دانشگاه مورد نظر قبول نشود، حالا اگر در رنج 70 تا 80 را در نظر بگیریم، 4135 نفر معادل همان 5/2 سوال می شوند.

 

یعنی اگر داوطلبی یک تست را درست بزند، حداقل 2000 نفر جلو می افتد و در رنج 60% این رقم به حدود 5000 نفر می رسد. بنابراین اگر می خواهید که نتیجه دلخواه خود ر ا بگیرید باید سعی کنید در رنج 80 % به بالا قرار بگیرید بعضی حداقل به 20 سوال از 25 سوال پاسخ صحیح دهید و پنج سوال را پاسخ ندهید. (با توجه این موضوع نیز که ادبیات دارای ضریب 4 در کنکور می باشد.

 

با توجه به مطالب ذکر شده خودتان می توانید به تحلیل دروس عمومی به همین نحو بپردازید. اما نکته جالبی که در دو درس عربی و زبان وجود دارد این است که از سال 85 یک اتفاق جالب غیر قابل انتظار در این دو درس صورت گرفته است و این اتفاق آن است که یک پدیده دو قطبی در این دو درس رخ داده است، یعنی یک سری از داوطلبان این دو درس را خیلی را بالا می زنند و دسته ای دیگر خیلی پایین، (یک سری خیلی قوی و یکسری خیلی ضعیف هستند) و همچنین تعداد داوطلبانی که درصد بالایی در این دو درس کسب می کنند افزایش یافته است و علت آن هم این است که این داوطلبان متوجه اهمیت و ارزش بالای این دو درس شده اند.

 

در درس ریاضی، حدود 1500 نفر اول بالای 65% زده اند و همچنین حدود 120 هزار نفر از این 150915 هزار نفر بین 0 تا 30% زده اند. و 14 هزار نفر حدوداً ریاضی را منفی زده اند و به هر حال قبول شده اند به عبارتی حدود 17 هزار نفر فقط ریاضی را بالای 30% زده اند.

 

در درس فیزیک حدود 95 هزار نفر قبول شده ها (150915 نفر) فیزیک را زیر 30% زده اند. در درس شیمی ؛ میانگین از 34% در سال 84 به 9/26% در سال 85 رسیده است. و حدود 62 هزار نفر قبول شده ها این درس را زیر 30% زده اند. که حدود 5000 نفر از این تعداد شیمی را منفی زده اند و قبول شده اند. کاملاً پر واضح است که اگر دانشی بتواند در دروس اختصاصی خصوصاً ریاضیات درصد بالایی کسب نماید، به شدت رتبه اش جابجا خواهد شد.

 

بنا براین می توان یک نتیجه گرفت که با ریاضی 12%  (یعنی اگر فقط به 7 سوال از 55 سوال پاسخ صحیح دهیم) و فیزیک 27%(یعنی به 12 سوال از 45 سوال پاسخ صحیح دهیم)و شیمی 27%(یعنی تنها به 9 سوال از 35 سوال پاسخ صحیح دهیم)، در نیمه ابتدایی قبول شده ها قرار خواهیم گرفت ولی برای قبولی در رشته های روزانه باید سعی کنید که بتوانید درصد دروس خود را بالای 50% بزنید.

 

موضوع: مواجهه با کنکور

/ 20 نظر / 414 بازدید
نمایش نظرات قبلی
meysam

سلام چرا درمورد مهندسی مواد مطلب نذاشتین

وحید

با سلام من فردی هستم 34 ساله میزان تحصیلات سیکل متاهل نیاز به مشاوره برای ادامه تحصیل دارم لطفا من را راهنمایی کنید با تشکر فراوان

مهناز

باسلام وخسته نباشید من ازیکی ازشهرستانهای آذربایجان غربی وفارغ التحصیل رشته زمین شناسی درسال82 هستم.چندسالی جویای کاربودم درطرح های مختلف ومدت 2سال توقلم چی کارکردم.ولی قانع نشدم وچون بازار کاررشته خودم ضعیف بود تصمیم گرفتم ازمهندسی بهداشت محیط ارشد بدم و2سال نهایت تلاشمو کردم وآزمون دادم وتوهیج آموزشگاه وکلاسی شرکت نکردم ولی امسالم قبول نشدم.بعضیا میگن چون بیست رشته دیگه هست توبازار کارخیلی مشکل پیش میادحالا توبلاتکلیفی موندم واقعا نمیدونم امسال باز از بهداشت بدم یاازرشته خودم گرایش زمین شناسی زیست محیطی بخونم(این گرایش جدیدیه وراجع به بازار کارش نامطمئنم)خواهشاراهنماییم کنید چون فرصتم ازدست میره ونمیخوام امسال روازدست بدم.باکمال تشکر.

مینا

با سلام: من دارای مدرک دیپلم تجربی هستم و تمام دروس پیش دانشگاهی را بجز ریاضی گذرانده ام قصد ادامه تحصیل در رشته زبان انگلیسی را دارم کوتاه ترین راه چیست آیا باید پیش دانشگاهی را تمام کنم یا مقطع کاردانی در رشته زبان نیز وجود دارد لطفا مرا راهنمایی کنید . در مورد دانشگاه مجازی نیز اطلاعات می خواستم متشکرم

رویا

سلام و خسته نباشید خدمت شما.من دانشجوی ترم 5 کارشناسی پیوسته رشته فیزیک هستم که با علاقه نسبی وارد این رشته شدم و الان با دیدن نارضایتی اکثر اساتیدم از رشته تحصیلیشون,مردد و دلسرد شدم و نمیدونم ادامه این رشته به صلاحم هست یا نه,یعنی ادامه بدم یا مدرک کاردانی بگیرم و بعد رشته دیگه ای رو ادامه بدم یا کارشناسی رو بگیرم و برای ارشد رشته دیگه ای انتخاب کنم... یا اینکه تا ارشد هم فیزیک رو ادامه بدم. خواهشمندم جوابم رو بدین و راهنماییم کنین.منتظر ایمیلتون هستم ,خیلی ممنون

ساحل

سلام من رتبم50هزار اومده ایا میتونم در رشته اتاق عمل یا بهداشت در دانشگاه های شبانه درمناطق محروم وبومی قبول شم لطفا کمک کنید من کلا ناامید شدم ممنون منتظر جوابتون هستم

آرزو

دانش آموز سال دوم تجربی هستم. چطور میتوانم از الآن انگیزه درس خواندن سخت را برای کنکور در خود ایجاد کنم.

علی 1988

سلام من دانشجویی کامپیوتر ترم 2 بودم و حالا انصراف دادم و حالا میشه رشته نقشه کشی ساختمان ک خیلی علاقه دارم رو کنکور بدم؟؟؟ راستی در صورت قبولی می توانم درس های که پاس کرده بودم را تطبق بده .من دیپلم کارودانش دارم ی خواهش اگه میشه جواب را برا ایمیل کنید ممنون میشم

امیرحسین

سلام.من به دلایلی نتونستم سرجلسه یکی از امتحانای نهاییم حاضر بشم.گفتن باید شهریور امتحان بدم.این مشکل چه تاثیری روی 25 درصد تاثیر نمرات من تو کنکور داره؟آیا نمره درس عربی من تو شهریور به عنوان نمره تاثیرگزار تو کنکور حساب میشه؟یا نمره صفر لحاظ میشه؟ممنون میشم اگه جواب سوال منو بدین

atoosa

سلام اقای روانگرد خوبید من فاطمه فیروزفرم دعا کنید قبول شم